Rzecz, którą otrzymałeś pod choinkę niestety już zdążyła się popsuć? Czyli o reklamacji i zwrocie prezentów.

Okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku obfituje w obdarowywanie się prezentami. Przy tej okazji należy pamiętać, że nietrafiony bądź nietrafiony podarek podlega reklamacji. Na początku należy wskazać na różnicę pojęciową, między zwrotem, a reklamacją, co nierzadko zdarza się mylić konsumentom. W sytuacji zwrotu (towar jest sprawny, dobrze funkcjonuje i nie posiada żadnych usterek) warunki […]

Więcej...

Nowe przepisy dotyczące żłobków

Obecnie (wg. stanu na dzień 16 maja 2017 r.) funkcjonuje ok. 3,7 tys. instytucji opieki (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie) na ponad 100,4 tys. miejsc opieki. Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy regulujące działalność żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów. Zmian jest bardzo dużo. Mają one ułatwiać zakładanie i prowadzenie placówek dla […]

Więcej...

Czy wiesz co zrobić w sytuacji, gdy nie masz dostępu do własnej nieruchomości? Pomóc Ci w tym może służebność drogi koniecznej.

Zacznijmy od przykładu: Pan Kowalski zakupił nieruchomość. Okazało się, że nieruchomość z każdej strony graniczy z innymi nieruchomościami, jednak w żaden sposób nie jest połączona z droga publiczną. Aby dostać się na własną działkę Pan Kowalski musiałby przyjechać przez własność sąsiada Nowaka, którego działka bezpośrednio oddziela nieruchomość Pana Kowalskiego od drogi. Jednym ze sposobów zaradzenia […]

Więcej...

Ogólne informacje dotyczące służebności

  Służebności stanowią grupę praw obciążających nieruchomość. Najczęściej występują one w stosunkach sąsiedzkich. Służebność jest obciążeniem cudzej nieruchomości mającym na celu zwiększenie użyteczności inne nieruchomości albo też zaspokojenie określonych potrzeb oznaczonej osoby fizycznej. Wyróżniamy dwa typy służebności: –gruntowe, a więc takie które przysługują każdorazowemu właścicielowi nieruchomości –osobiste, a więc takie, które przysługują indywidualnej osobie fizycznej […]

Więcej...

Czy zapłaciłeś już podatek od spadku?

Dostałeś w spadku nieruchomość, a może ktoś podarował Ci samochód? Nie zapomnij, że z takim faktem łączy się obowiązek podatkowy. Warto jednak wcześniej sprawdzić, czy nie przysługuje Ci zwolnienie podatkowe, albo ulga. Kogo tyczy się obowiązek podatkowy? Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie prze osoby fizyczne (ten podatek dla osób prawnych to podatek dochodowy […]

Więcej...

Co musisz wiedzieć, jeżeli jesteś właścicielem psa.

Posiadanie psa niesie za sobą wiele przyjemności i korzyści, ale trzeba pamiętać także o ciążących na nas obowiązkach. Są one wyznaczane przepisami prawa zarówno ogólnopolskiego jak i miejscowego. W kilku punktach chciałbym opisać najistotniejsze kwestie, na które powinien zwrócić uwagę każdy właściciel psa. Wiedza na ten temat, może uchronić od wielu przykrych konsekwencji prawnych. Obowiązek […]

Więcej...

Czy mamy obowiązek płacenia alimentów na dorosłe dzieci?

  Obowiązek alimentacyjny nie wygasa sam z siebie. Wyroki w sprawach o alimenty mają to do siebie, że obowiązują tak długo, dopóki nie zostaną zmienione innym wyrokiem. Dotyczy to obniżenia i podwyższenia alimentów, a także właśnie uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Ponadto prawo nie określa górnej granicy wieku dziecka, które jest uprawnione do takiego świadczenia. Dlatego też […]

Więcej...

Co zrobić, gdy nie dochodzi do porozumienia między współwłaścicielami, czyli o zniesieniu współwłasności.

Kiedy znieść współwłasność? Pan Kowalski i Pan Nowak są współwłaścicielami nieruchomości zabudowanej. Każdy z nich posiada 50% udziałów w nieruchomości, jednak nie mogą dojść do porozumienia co do jej dalszych losów i ewentualnego podziału. Pan Nowak pobiera czynsze od lokatorów, nie rozliczając się z Panem Kowalskim, a dodatkowo nie dzieli z Panem Kowalskim kosztów remontu nieruchomości. Czy Pan Kowalski mógłby […]

Więcej...

Zasiedzenie, czyli jak możesz nabyć nieruchomość na własność

Zasiedzenie to jeden z nieodpłatnych i legalnych sposobów nabycia własności połączony z utratą prawa przez dotychczasowego właściciela. Przedmiotem zasiedzenia może być każda nieruchomość (np.: działka) bez względu na osobę właściciela i rodzaj nieruchomości. Można również zasiedzieć rzeczy ruchome (np.: samochód), niektóre służebności gruntowe (np.: służebność drogi koniecznej), a także prawo użytkowania wieczystego.   Celem tej […]

Więcej...

Upływ terminu użytkowania wieczystego nieruchomości, a własność lokalu

Uchwała SN z 25 sierpnia 2017 r., sygn. akt III CZP 11/17 Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów uznał, że upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie. Ustawodawca nie wskazał w przepisach, co się dzieje z własnością […]

Więcej...