Nowe przepisy dotyczące żłobków

Obecnie (wg. stanu na dzień 16 maja 2017 r.) funkcjonuje ok. 3,7 tys. instytucji opieki (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie) na ponad 100,4 tys. miejsc opieki. Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy regulujące działalność żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów. Zmian jest bardzo dużo. Mają one ułatwiać zakładanie i prowadzenie placówek dla […]

Więcej...