Upływ terminu użytkowania wieczystego nieruchomości, a własność lokalu

Uchwała SN z 25 sierpnia 2017 r., sygn. akt III CZP 11/17 Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów uznał, że upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie. Ustawodawca nie wskazał w przepisach, co się dzieje z własnością […]

Więcej...