Nowe przepisy dotyczące żłobków

Obecnie (wg. stanu na dzień 16 maja 2017 r.) funkcjonuje ok. 3,7 tys. instytucji opieki (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie) na ponad 100,4 tys. miejsc opieki. Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy regulujące działalność żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów. Zmian jest bardzo dużo. Mają one ułatwiać zakładanie i prowadzenie placówek dla […]

Więcej...

Co musisz wiedzieć, jeżeli jesteś właścicielem psa.

Posiadanie psa niesie za sobą wiele przyjemności i korzyści, ale trzeba pamiętać także o ciążących na nas obowiązkach. Są one wyznaczane przepisami prawa zarówno ogólnopolskiego jak i miejscowego. W kilku punktach chciałbym opisać najistotniejsze kwestie, na które powinien zwrócić uwagę każdy właściciel psa. Wiedza na ten temat, może uchronić od wielu przykrych konsekwencji prawnych. Obowiązek […]

Więcej...