Czy wiesz co zrobić w sytuacji, gdy nie masz dostępu do własnej nieruchomości? Pomóc Ci w tym może służebność drogi koniecznej.

Zacznijmy od przykładu: Pan Kowalski zakupił nieruchomość. Okazało się, że nieruchomość z każdej strony graniczy z innymi nieruchomościami, jednak w żaden sposób nie jest połączona z droga publiczną. Aby dostać się na własną działkę Pan Kowalski musiałby przyjechać przez własność sąsiada Nowaka, którego działka bezpośrednio oddziela nieruchomość Pana Kowalskiego od drogi. Jednym ze sposobów zaradzenia […]

Więcej...

Ogólne informacje dotyczące służebności

  Służebności stanowią grupę praw obciążających nieruchomość. Najczęściej występują one w stosunkach sąsiedzkich. Służebność jest obciążeniem cudzej nieruchomości mającym na celu zwiększenie użyteczności inne nieruchomości albo też zaspokojenie określonych potrzeb oznaczonej osoby fizycznej. Wyróżniamy dwa typy służebności: –gruntowe, a więc takie które przysługują każdorazowemu właścicielowi nieruchomości –osobiste, a więc takie, które przysługują indywidualnej osobie fizycznej […]

Więcej...