Zasiedzenie, czyli jak możesz nabyć nieruchomość na własność

Zasiedzenie to jeden z nieodpłatnych i legalnych sposobów nabycia własności połączony z utratą prawa przez dotychczasowego właściciela. Przedmiotem zasiedzenia może być każda nieruchomość (np.: działka) bez względu na osobę właściciela i rodzaj nieruchomości. Można również zasiedzieć rzeczy ruchome (np.: samochód), niektóre służebności gruntowe (np.: służebność drogi koniecznej), a także prawo użytkowania wieczystego.   Celem tej […]

Więcej...

Upływ terminu użytkowania wieczystego nieruchomości, a własność lokalu

Uchwała SN z 25 sierpnia 2017 r., sygn. akt III CZP 11/17 Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów uznał, że upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie. Ustawodawca nie wskazał w przepisach, co się dzieje z własnością […]

Więcej...

Najem instytucjonalny lokalu, czyli wyższy stopień specjalizacji profesjonalnych inwestorów

  Począwszy od 11 września 2017 roku najem okazjonalny ponownie będzie przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie najmu lokali, a dla przedsiębiorców ustawodawca wprowadził specjalny rodzaj umowy – umowę najmu instytucjonalnego lokalu. Ten nowy typ najmu dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych. Może być zawierany przez osobę fizyczną, osobę prawną (np. spółka z […]

Więcej...