Upływ terminu użytkowania wieczystego nieruchomości, a własność lokalu

Uchwała SN z 25 sierpnia 2017 r., sygn. akt III CZP 11/17 Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów uznał, że upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie. Ustawodawca nie wskazał w przepisach, co się dzieje z własnością […]

Więcej...

Najem instytucjonalny lokalu, czyli wyższy stopień specjalizacji profesjonalnych inwestorów

  Począwszy od 11 września 2017 roku najem okazjonalny ponownie będzie przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie najmu lokali, a dla przedsiębiorców ustawodawca wprowadził specjalny rodzaj umowy – umowę najmu instytucjonalnego lokalu. Ten nowy typ najmu dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych. Może być zawierany przez osobę fizyczną, osobę prawną (np. spółka z […]

Więcej...