Czy mamy obowiązek płacenia alimentów na dorosłe dzieci?

  Obowiązek alimentacyjny nie wygasa sam z siebie. Wyroki w sprawach o alimenty mają to do siebie, że obowiązują tak długo, dopóki nie zostaną zmienione innym wyrokiem. Dotyczy to obniżenia i podwyższenia alimentów, a także właśnie uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Ponadto prawo nie określa górnej granicy wieku dziecka, które jest uprawnione do takiego świadczenia. Dlatego też […]

Więcej...

Co zrobić, gdy nie dochodzi do porozumienia między współwłaścicielami, czyli o zniesieniu współwłasności.

Kiedy znieść współwłasność? Pan Kowalski i Pan Nowak są współwłaścicielami nieruchomości zabudowanej. Każdy z nich posiada 50% udziałów w nieruchomości, jednak nie mogą dojść do porozumienia co do jej dalszych losów i ewentualnego podziału. Pan Nowak pobiera czynsze od lokatorów, nie rozliczając się z Panem Kowalskim, a dodatkowo nie dzieli z Panem Kowalskim kosztów remontu nieruchomości. Czy Pan Kowalski mógłby […]

Więcej...