Ogólne informacje dotyczące służebności

  Służebności stanowią grupę praw obciążających nieruchomość. Najczęściej występują one w stosunkach sąsiedzkich. Służebność jest obciążeniem cudzej nieruchomości mającym na celu zwiększenie użyteczności inne nieruchomości albo też zaspokojenie określonych potrzeb oznaczonej osoby fizycznej. Wyróżniamy dwa typy służebności: –gruntowe, a więc takie które przysługują każdorazowemu właścicielowi nieruchomości –osobiste, a więc takie, które przysługują indywidualnej osobie fizycznej […]

Więcej...