Czy mamy obowiązek płacenia alimentów na dorosłe dzieci?

 

Obowiązek alimentacyjny nie wygasa sam z siebie. Wyroki w sprawach o alimenty mają to do siebie, że obowiązują tak długo, dopóki nie zostaną zmienione innym wyrokiem. Dotyczy to obniżenia i podwyższenia alimentów, a także właśnie uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Ponadto prawo nie określa górnej granicy wieku dziecka, które jest uprawnione do takiego świadczenia. Dlatego też należy pamiętać, że przekroczenie granicy pełnoletności, nie oznacza zaprzestania płacenia alimentów przez rodziców.

Za Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym chciałbym zacytować:

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze wstanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Szczególne znaczenie ma kwestia samodzielnego utrzymania się przez dziecko. Tak długo jak dziecko nie jest w stanie samemu się utrzymać (znaleźć zawodu), a więc uczy się, bądź studiuje, tak długo będzie trwał obowiązek alimentacyjny. Oczywiście jest to jedynie zasada, a konkretne przypadki trzeba rozstrzygać indywidualnie. Kiedy dziecko studiuje pierwszy kierunek studiów stacjonarnych nie ma wątpliwości, że alimenty będą się należały. Jednak w sytuacji, gdy dziecko rozpoczyna drugi kierunek, powtarza semestr, nie zdaje egzaminów, studiuje na prywatnej uczelni, albo zaocznie, sytuacja może nie być aż tak oczywista. Trzeba się będzie zastanowić, czy dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Szczególne ważny w tej sprawie jest wyrok Sądu Najwyższego (sygn. akt III CKN 217/97), w którym stwierdzono, że obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin, nie ustaje także wraz z osiągnięciem przez dziecko określonego stopnia podstawowego lub średniego wykształcenia. Rodzice mają obowiązek troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i w związku z tym zapewnienia mu wykształcenia stosownie do jego możliwości i uzdolnień. Liczy się chęć dalszej nauki wykazywana przez pełnoletnie dziecko oraz czy osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie nauki.

Należy pamiętać, że wysokość kwoty, jaką należy zapłacić w formie alimentów na dorosłe dziecko, zależy od uzasadnionych potrzeb tego dziecka oraz od zarobków i możliwości materialnych rodziców, którzy są zobowiązani do płacenia alimentów na dorosłe dziecko.

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem (wysiłkiem finansowym). Niezbędne jest porównanie wysokości alimentów do wysokości dochodów osiąganych przez rodziców oraz ustalenie, czy spełnienie obowiązku wpłynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziców oraz, w jakim zakresie. Jeżeli okaże się, że kwota, która pozostałaby rodzicom na utrzymanie się (po odjęciu kwoty należnej tytułem obowiązku alimentacyjnego) nie pozwala rodzicom na zaspokojenie ich potrzeb, w takiej sytuacji istnieje podstawa dla nich do uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego

Końcowa część przytoczonego powyżej przepisu wskazuje, że posiadanie przez dziecko znacznego majątku może wpłynąć na obniżenie, bądź nawet uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Może to być np.: znaczny spadek przekazany przez dziadka wnukowi. Jeżeli dziecko, będzie samo w stanie utrzymać się z otrzymanego spadku, wtedy może dość do uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Na koniec chciałbym wspomnieć o wyjątkowej sytuacji. Nie można uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na rzecz niepełnosprawnego dorosłego dziecka, z uwagi na to, iż nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie oraz ze względu na swoją niepełnosprawność, nie może podjąć pracy. W tej sytuacji, sąd weźmie pod uwagę stopień orzeczonej niepełnosprawności oraz czy dane schorzenie uniemożliwia podjęcie pracy zarobkowej. Gdy dorosłe dziecko nie ma i nie będzie miało żadnych możliwości zarobkowania, np. z powodu ciężkiej, nieuleczalnej choroby, to obowiązek alimentacyjny w tym wypadku jest trwały i dożywotni.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *