Co musisz wiedzieć, jeżeli jesteś właścicielem psa.

Posiadanie psa niesie za sobą wiele przyjemności i korzyści, ale trzeba pamiętać także o ciążących na nas obowiązkach. Są one wyznaczane przepisami prawa zarówno ogólnopolskiego jak i miejscowego. W kilku punktach chciałbym opisać najistotniejsze kwestie, na które powinien zwrócić uwagę każdy właściciel psa. Wiedza na ten temat, może uchronić od wielu przykrych konsekwencji prawnych.

Obowiązek szczepienia

Prawo w Polsce nakłada na posiadaczy psów obowiązek ich zaszczepienia przeciwko wściekliźnie. Jest to jedynie szczepienie obowiązkowe! Każdy pies, który ukończył 3 miesiąc życia, musi zostać poddany szczepieniu, które powtarza się co 12 miesięcy. Poświadcza o tym zaświadczenie wydane przez weterynarza (wpisane do książeczki zdrowia psa), które powinniśmy okazywać na żądanie uprawnionych osób. Niezastosowanie się do przepisu o obowiązkowych szczepieniach ochronnych zagrożone jest karą grzywny, aresztu nawet pozbawienia wolności.

Czy kaganiec dla psa jest konieczny?

Niestety nie ma żadnych przepisów ogólnopolskich, które rozwiązywałyby ten problem raz na zawsze. Kwestię tę regulują przepisy lokalne, w każdej gminie może być ona uregulowana inaczej. Mówią one często, że pies w miejscu publicznym powinien być zabezpieczony np. poprzez kaganiec, uprząż, smycz. Obowiązek zakładania kagańca ciąży za to na posiadaczu psa rasy uznawanej za agresywną.

Aktualny wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów: amerykański pit bull terrier; pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin); buldog amerykański; dog argentyński; pies kanaryjski (Perro de Presa Canario); tosa inu; rottweiler; akbash dog; anatolian karabash; moskiewski stróżujący; owczarek kaukaski.

Za brak smyczy lub kagańca podczas spaceru z psem możemy zapłacić nawet 500 zł. mandatu.

Oznakowanie nieruchomości, na terenie której przebywa pies

Na prywatnej posesji pies oczywiście może poruszać się swobodnie, konieczne jest jednak odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca. Ogrodzenie musi uniemożliwiać mu wydostanie się poza jej teren. Musi być, zatem na tyle wysokie, aby pies go nie przeskoczył, kompletne i zabezpieczone przed podkopaniem. Tabliczka informacyjna musi być umieszczona w widocznym miejscu, być czytelna i wykonana z trwałego materiału z ostrzeżeniem np. UWAGA PIES, przepisy lokalne podają również jej wymiary.

Obowiązek sprzątania

Częste organizowanie akcji mających na celu przekonanie właścicieli czteronożnych pupili, do sprzątania po nich, ma coraz więcej zwolenników.  Pojawiają się specjalne kosze, w kioskach możemy otrzymać odpowiedni sprzęt, który ułatwi nam to zadanie. Sprzątanie po psiaku sprawi, że dookoła nas będzie czyściej i przyjemniej i pozwoli nam uniknąć mandatu wynoszącego od 20 do 500 zł. Wszak usuwanie odchodów naszego psa z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku jest w Polsce obowiązkowe.

Właściwe warunki

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję.

Wyprowadzanie psa

Właściciel nie może wypuścić swojego czworonoga jak mu się tylko podoba. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń:

Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Zwykła ostrożność obejmuje przeciętne środki ostrożności związane z trzymaniem danego zwierzęcia, przy czym będą one zróżnicowane w zależności od gatunku zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia niebezpieczeństwa, jakie zwierzę może stwarzać. Konkretne środki ostrożności mogą wynikać z ustawy jak i prawa miejscowego. Dlatego też wyraźny obowiązek wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu częściej znajdziemy w stosownych uchwałach Rady Miasta.

Nakazy określające sposób trzymania psa na smyczy lub w kagańcu mogą ponadto wynikać z regulaminów wewnętrznych przewoźników (dotyczy to np. większości komunikacji miejskich i zbiorowych), obiektów sportowych czy centrów handlowych. Regulamin taki może przewidywać własną sankcję finansową za nieprzestrzeganie jego postanowień. Częste pytania posiadaczy czworonogów „Czy mogą wejść do sklepu z psem?” dotyczą właśnie jak ta kwestia została uregulowana w regulaminie konkretnego sklepu.

Kolejnym ważnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest wyprowadzanie psów do lasu. Bardzo częstą praktyką stosowana przez właścicieli psów jest poszczanie ich wolno po lesie. I tą kwestie regulują przepisy kodeksu wykroczeń a w szczególności art. 166.

Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany.

Odpowiedzialność za wyrządzone szkody

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta ponosi ten, kto je chowa lub się nimi posługuje. Jest to więc osoba, która przez dłuższy czas sprawuje nad nim pieczę (niekoniecznie musi być to właściciel), albo osoba, która dorywczo posługuje się zwierzęciem dla własnego celu (np.: pies tropiciel). Odpowiedzialność istnieje niezależnie od tego, czy w chwili wyrządzenia szkody zwierzę było we władzy człowieka, tj. pod jego nadzorem faktycznym, czy też się zabłąkało lub uciekło.

Kłopotliwe szczekanie

Jeśli nasz pupil szczeka wyjątkowo dużo i robi to również po godzinie 22, możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zakłócanie ciszy nocnej. O ile okazjonalne szczekanie psa nie przysporzy właścicielowi żadnych problemów, o tyle nagminne zakłócanie ciszy czworonoga mogą już stanowić problem. W przypadku braku reakcji posiadacza psa na jego uporczywe szczekanie nocą bez szczególnych w grę może wchodzić odpowiedzialność z art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń:

Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *