Rzecz, którą otrzymałeś pod choinkę niestety już zdążyła się popsuć? Czyli o reklamacji i zwrocie prezentów.

Okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku obfituje w obdarowywanie się prezentami. Przy tej okazji należy pamiętać, że nietrafiony bądź nietrafiony podarek podlega reklamacji. Na początku należy wskazać na różnicę pojęciową, między zwrotem, a reklamacją, co nierzadko zdarza się mylić konsumentom.

W sytuacji zwrotu (towar jest sprawny, dobrze funkcjonuje i nie posiada żadnych usterek) warunki określa sam sprzedawca, który może żądać, aby rzecz była zwrócona tylko w z góry wyznaczonym okresie czasu (zazwyczaj 14 dni), z paragonem, nieoderwaną metka, w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu i oczywiście bez widocznych śladów użytkowania. Są to jednak warunki zmienne i zależą od konkretnego sprzedawcy.

W przypadku zakupów przez internet istnieje możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od czasu objęcia zamawianej rzeczy w posiadanie (np. odbiór przesyłki ze sklepu internetowego) lub od momentu zawarcia umowy (w przypadku usług). Bardzo istotne jest to, że konsument musi być w wyraźny sposób powiadomiony o prawie do odstąpienia od umowy najpóźniej w momencie wyrażenia woli zawarcia umowy na odległość przez kupującego. W innym wypadku termin odstąpienia od umowy wydłuża się z 14 dni na 12 miesięcy.

W przypadku zakupu uszkodzonego (wadliwego) towaru konsument ma prawo skorzystać z instrumentu ochrony, jakim jest reklamacja. Zareklamować można towar na podstawie rękojmi lub w ramach gwarancji. W obu przypadkach instrumenty te chronią interesy konsumenta, jednak istnieją pomiędzy nimi znaczące różnice.

Rękojmia za wady fizyczne to ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy, która nie może podlegać wyłączeniu na podstawie umowy – dotycząca zarówno rzeczy nowych jak i używanych. Jeśli konsument stwierdzi, że interesująca go rzecz posiada wadę, to na postawie rękojmi może żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na nową, obniżenia ceny, a także naprawienia rzeczy. W sytuacji, gdy sprzedawca niezwłocznie usunie wskazaną wadę lub wymieni wadliwy towar, wówczas klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

Terminy

Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania (wyjątek dotyczy nieruchomości, w przypadku których okres odpowiedzialności to 5 lat). Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. Taka sytuacja ułatwia złożenie reklamacji, gdyż to przedsiębiorca musi udowodnić, że wada powstała z winy konsumenta. Konsument musi złożyć sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady – niemniej najlepiej ją zgłosić zaraz po zauważeniu.

Potwierdzeniem zakupu nie musi być wcale paragon, może to być również wydruk z konta bankowego, potwierdzającego transakcje, e-maile lub powołani świadkowie. Najlepiej jednak zareklamować towar na piśmie

Gwarancja natomiast jest udzielana przy zakupie i nie jest obowiązkiem sprzedawcy. Wskazuje ona na obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Gwarantem może być producent, importer, dystrybutor lub sprzedawca. Treść gwarancji powinna być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim. Udzielenie kupującemu gwarancji następuje, bez odrębnej opłaty, przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszącej się do towaru konsumpcyjnego. Co ważne, brak dokumentu gwarancyjnego nie uszczupla uprawnień kupującego wynikających z gwarancji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *