Co zrobić, gdy nie dochodzi do porozumienia między współwłaścicielami, czyli o zniesieniu współwłasności.

Kiedy znieść współwłasność? Pan Kowalski i Pan Nowak są współwłaścicielami nieruchomości zabudowanej. Każdy z nich posiada 50% udziałów w nieruchomości, jednak nie mogą dojść do porozumienia co do jej dalszych losów i ewentualnego podziału. Pan Nowak pobiera czynsze od lokatorów, nie rozliczając się z Panem Kowalskim, a dodatkowo nie dzieli z Panem Kowalskim kosztów remontu nieruchomości. Czy Pan Kowalski mógłby […]

Więcej...